KAJ VEMO / Solve-X blog
Leon Bošnjak

Strojno učenje v marketinških raziskavah: od naprednega profiliranja in sintetičnih podatkov do analize čustev

V našem prejšnjem blogu na temo strojnega učenja z naslovom: Strojno učenje v marketinških raziskavah smo raziskali, kako strojno učenje bistveno prispeva k identifikaciji goljufivih odgovorov in odkrivanju logičnih neskladij v anketnih podatkih. Ta blog nas vodi skozi nadaljevanje naše poglobljene razprave o strojnem učenju, kjer bomo raziskali njegove napredne aplikacije, ki radikalno preoblikujejo naš pristop k razumevanju in uporabi tržnih podatkov.

V nadaljevanju bomo prikazali na kakšen način napredno profiliranje, ustvarjanje sintetičnih podatkov in natančna analiza čustev ne samo izboljšujejo naše razumevanje tržnih trendov, ampak tudi odpirajo nova vrata v svet tržnih raziskav. S temi tehnikami strojnega učenja bomo raziskali nove dimenzije v analizi potrošniških podatkov, ki nam omogočajo boljše razumevanje potrošniških navad in preferenc.

Napredno profiliranje

Strojno učenje omogoča napredno profiliranje s pomočjo gručenja, tehnike, ki združuje podobne odgovore na anketna vprašanja na podlagi njihovih značilnosti in vzorcev, razkrivajoč podskupine populacije ter skrite strukture v podatkih. S pomočjo gručenja strojno učenje izvaja kompleksne analize, ki so za ljudi pogosto prezahtevne. Spodbuja raziskovalno analizo in odkrivanje anomalij, kar poglablja naše razumevanje potrošniških preferenc in dojemanj, saj razkriva povezave med različnimi povezanimi značilnostmi.

S povečevanjem števila odgovorov in značilnosti postaja gručenje bolj zahtevno, vendar hkrati nudi neprecenljiv uvid v podatke. Globlje razumevanje gruč lahko dosežemo z uporabo raznovrstnih statističnih analiz, kot so opisna statistika, analiza variance (ANOVA) in diskriminantna analiza. Opisne statistike vključujejo izračun ključnih kazalnikov, kot so povprečje, mediana, standardni odklon, minimum in maksimum za vsako gručo. S pregledom osrednjih tendenc in variacij v gručah lahko prepoznavamo vzorce in trende v podatkih. ANOVA naredi korak naprej s statističnimi testi, ki določajo, ali obstajajo statistično pomembne razlike v povprečjih med dvema ali več gručami. Nazadnje omenimo še diskriminantno analizo, ki predstavlja močno orodje za identifikacijo spremenljivk, na podlagi katerih lahko ločujemo med različnimi gručami. S celovitim naborom analiz lahko dosežemo bolj poglobljeno razumevanje različnih potrošniških skupin. Prav to v končni fazi podjetjem omogoča sprejemanje odločitev, ki so podprte s podatki, ter ciljno usmerjanje strategije podjetja.

Gručenje

Gručenje v naprednem profiliranju

Sintetični podatki

Strojno učenje omogoča tudi ustvarjanje sintetičnih podatkov, ki posnemajo značilnosti in vzorce izvirnih podatkov, ne da bi vsebovali občutljive informacije. Služi kot učinkovita alternativa za pridobivanje velikih količin podatkov, predvsem kadar je zbiranje podatkov drago. Postopek se izkaže za posebej dragocenega, kadar želimo ustvariti večji nabor primerov statistično reprezentativnih podatkov, zlasti za omejene demografske skupine (na primer moški med 18-22 letom starosti). Na osnovi umetno obogatenih podatkov lahko izvajamo statistične analize, ki so občutljive na velikost vzorca. Z uporabo algoritmov, ki vključujejo kodirne nevronske mreže, se izvirna porazdelitev podatkov preoblikuje v latentno porazdelitev, ki služi kot osnova za ustvarjanje sintetičnih podatkov s pomočjo naključnega vzorčenja in dekodiranja.

Čeprav sintetični podatki posnemajo resnične podatke, se moramo zavedati, da morda ne zajamejo vseh odstopanj in kompleksnih vzorcev, ki so prisotni v izvirnem naboru podatkov. Pomembno je razumeti, da sintetični podatki ne morejo nadomestiti potrebe po dejanskih anketah, saj le dopolnjujejo resnične podatke z razširitvijo in raznolikostjo nabora podatkov, uravnoteženjem razredov ter povečanjem statistične moči. Zato je pred dejansko analizo nujno oceniti in potrditi kakovost sintetičnih podatkov, naknadno pa zagotavljati ustrezna opozorila pri vključevanju takšnih podatkov v analize, saj je pomembno, da se zavedamo morebitnega vpliva sintetičnih podatkov na analize.

Umetni podatki

Ustvarjanje umetnih podatkov

Analiza čustev

Strojno učenje nam lahko pomaga tudi pri analizi čustev v tržnem raziskovanju, zlasti pri ocenjevanju pozitivnih in negativnih čustev v odgovorih na odprta vprašanja anket (npr. vprašanja o produktih in njihovih lastnostih). Proces vključuje predobdelavo besedila, vključno z razčlenjevanjem besed, lematizacijo in odstranjevanjem blokiranih besed, nato pa sledi uporaba čustvenih leksikonov za določanje ocen čustev za vsako posamezno besedo. Za izboljšanje upoštevanja konteksta se lahko uporabijo rekurzivne nevronske mreže (RNN) in modeli BERT, ki upoštevajo negacijo, ojačevalce in celo semantiko.

Poleg tega strojno učenje omogoča gručenje besedil z uporabo algoritmov, kot so TF-IDF ali Word2Vec, ki odgovore anket preoblikujejo v številske vektorske predstavitve. Nato se uporabijo standardne tehnike gručenja za združevanje podobnih odgovorov, gruče pa lahko naknadno karakteriziramo s ključnimi besedami, vizualizacijo pogostosti besed v obliki besednih oblakov ali tematskim združevanjem. Takšen pristop nenadzorovanega učenja raziskovalcem omogoča vpogled v čustva in preference strank, saj lahko bolj učinkovito analizirajo in organizirajo odgovore na odprta vprašanja anket.

Besedni oblak

Vizualizacija frekvence besed – besedni oblak

Zaključki

Na koncu naše raziskave o vlogi strojnega učenja v marketinških raziskavah postaja vedno bolj jasno, da tovrstna tehnologija prinaša nov, revolucionaren način analize in interpretacije tržnih podatkov. Z naprednimi tehnikami, kot so profiliranje, ustvarjanje sintetičnih podatkov in analiza čustev, lahko pridobimo poglobljene vpoglede v potrošniške navade in preference.

S tem se odpirajo nove možnosti za razvoj učinkovitejših strategij in bolj premišljenih poslovnih odločitev, podkrepljenih z natančnimi in obsežnimi podatki. Kljub obstoječim izzivom, kot so zagotavljanje kakovosti in pravilna interpretacija podatkov nam takšne tehnike nudijo neprecenljivo prednost v hitro spreminjajočem se svetu tržnih raziskav. Upamo, da vam je ta serija blogov odprla nova obzorja in vas spodbudila k nadaljnjem raziskovanju in inovacijam na tem fascinantnem področju.

Deli naprej - ali pusti komentar!

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Soglašam z obdelavo osebnih podatkov, ki sem jih posredoval/a upravljavcu Solviks, programske rešitve in poslovno svetovanje, d.o.o., (Počehova 59i, 2000 Maribor, Slovenija, e-mail: info@solve-x.net) na tej spletni strani. 

Zavedam se in soglašam, da se osebni podatki, ki sem jih posredoval/a obdelujejo za namen:

 • trženja produktov in storitev;
 • pošiljanja informacij glede produktov, storitev in drugih dejavnosti.

Osebni podatki, ki jih Solviks obdeluje so ime in priimek ter elektronska pošta.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je privolitev posameznika po določbi točke (a)  prvega odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27.aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju GDPR).

Zavedam se, da bodo osebni podatki, ki sem jih posredoval/a Solviksu, obdelani v obsegu, ki je potreben za dosego zgoraj navedenih namenov.

Izjavljam tudi, da sem bil/a obveščen/a o pravicah glede varstva osebnih podatkov. To so:

 • pravica, da lahko kadarkoli prekličem soglasje za obdelavo osebnih podatkov in zahtevam izbris osebnih podatkov (7. člen in 17. člen GDPR);
 • pravica do informacij – pravica do informacije ali se obdelujejo moji osebni podatki (13. člen GDPR);
 • pravica do dostopa do osebnih podatkov – pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki (15. Člen GDPR);
 • pravica, da se nepopolni, netočni ali nepravilni osebni podatki izbrišejo  (16. člen GDPR);
 • pravica, da se izbrišejo osebni podatki, ko niso več potrebni ali je njihova obdelava nezakonita (17. člen GDPR);
 • pravica, da lahko ugovarjam obdelavi osebnih podatkov za namene trženja ali iz razlogov, povezanih z mojim osebnim položajem (21. člen GDPR) ;
 • pravica, da v posebnih primerih zahtevam omejitev obdelave svojih osebnih podatkov (18. člen GDPR);
 • pravica prejeti svoje osebne podatke v strojno berljivi obliki in jih poslati drugemu upravljavcu (20. Člen GDPR);
 • pravica zahtevati, da odločitve, ki temeljijo na avtomatizirani obdelavi in so povezane z mano ali znatno vplivajo name ter temeljijo na mojih osebnih podatkih, sprejemajo fizične osebe in ne zgolj računalniki (22. Člen GDPR). V tem primeru imam tudi pravico do izražanja lastnega stališča in izpodbijanja odločitve.

Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si)

Vse zahteve za varstvo osebnih podatkov in vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov lahko pošljete po elektronski pošti na naslov: vesna.brlic@solve-x.net ali info@solve-x.net.

Izjavljam, da sem to soglasje natančno prebral/a in se prostovoljno in nedvoumno strinjam z vsem navedenim. 

Download Nulled WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
Download Nulled WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
free download udemy course
download karbonn firmware
Download WordPress Themes
ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate.