Kaj delamo

Solve-X ustvarjamo infografiko

Zagonska podjetja in obstoječa podjetja z novo idejo

Če ste zagonsko podjetje s svežo idejo za nov izdelek ali uveljavljeno podjetje brez obstoječega informacijskega sistema, ki bi podpiralo vaš posel, vam naši strokovnjaki za razvoj programske opreme po meri razvijejo potrebna orodja za hitro doseganje željenih ciljev in zmanjšanje stroškov poslovanja.

Kontaktirajte nas in izvedite več
Solve-X posodabljamo infografiko

Obstoječa sistemska arhitektura in tehnologija

Če ste uveljavljeno podjetje s starejšim informacijskim sistemom, vam lahko pomagamo pri nadgradnji in posodobitvi vaše infrastrukture, tako da boste lahko hitreje razvijali nove ideje in širili bazo strank, hkrati pa bo vaš IT sistem ostal prilagodljiv in zmogljiv.

Kontaktirajte nas in izvedite več
Solve-X avtomatizacija infografike

Sistemska integracija, avtomatizacija poslovnih procesov in avtomatizacija trženja

Če rast vašega podjetja zavirajo ponavljajoče se naloge vsakodnevnih poslovnih procesov, vam lahko pomagamo te procese avtomatizirati. S tem boste zmanjšali operativne stroške ter vašim zaposlenim dali možnost, da se osredotočijo na naloge, ki za so za vaše stranke najbolj pomembne.

Kontaktirajte nas in izvedite več

Kako delamo

PROGRAMIRAMO ZA VAS kot super junaki

Verjamemo, da osebni pristop, ki temelji na transparentni komunikaciji, vodi do najboljših rezultatov pri iskanju rešitev za vaše izzive.

Zastavljen izziv se trudimo videti iz vaše perspektive in vse vaše težave upoštevamo kot da so naše.

Modro ozadje Solviks d.o.o Solve-X junaki programiramo za vas
Rdeče ozadje Solviks d.o.o Solve-X ekipa je z vami na vsakem koraku

NA VSAKEM KORAKU prijazno in enostavno

Z vami smo 24 ur na dan, vse od prve risbe prototipa do končnega izdelka in še dlje!

Z vami se posvetujemo ves čas razvoja in nudimo pomoč tako vam kot vašim strankam, tudi po predaji izdelka.

DO VAŠE NOVE PLATFORME uspeha

Verjamemo v uspeh vašega izdelka in smo pripravljeni podpreti tudi njegovo rast in razvoj.

To dosežemo z integracijo vašega izdelka v našo modularno in razširljivo platformo, zasnovano za podpiranje hitrih poslovnih inovacij.

Modro ozadje 2 Solviks d.o.o S solve-X ekipo do vaše nove platforme uspeha

Delamo predano in s strastjo.

DIGITALNA
TRANSFORMACIJA

Vaše obstoječe podatke in procese pretvorimo v digitalno obliko, da lahko vaše podjetje doseže konkurenčno prednost in se pripravi na prihodnje inovacije ter razvoj v digitalnem svetu.

REŠITVE Z
MIKRO SERVISI

Z našim modularnim pristopom k razvoju postavimo vaše poslovne storitve v majhne funkcionalne delčke, ki se združeni v celoto hitro spreminjajo in prilagajajo vedno spreminjajočim se poslovnim zahtevam, hkrati pa ves čas ohranjajo sistem odporen, delujoč in v pripravljenost na prihodnje novosti.

AVTOMATIZACIJA
INTELIGENTNIH PROCESOV

Pomagamo vam razvozlati in avtomatizirati mrežo procesov v vaši organizaciji, s čimer boste dobili jasen pregled nad vašim podjetjem, povečali hitrost, zmanjšali operativne stroške ter vpeljali poslovne inovacije, skozi razvoj in uvajanje novih procesov.

AVTOMATIZACIJA
TRŽENJA

Z znanjem o trženju, tržnih raziskavah in avtomatizaciji ter namenskim izdelkom, ki se že uporablja v velikem obsegu, izboljšujemo vaše tržne procese, da lahko učinkovito dosežete svoje stranke na več kanalih hkrati ter pri tem racionalizirate svoje tržne procese.

NESKONČNA
RAZŠIRLJIVOST

Naše rešitve so zasnovane tako, da jih je mogoče prilagajati in širiti od začetka. Zato zagotavljamo, da se s povečevanjem vašega podjetja, baze uporabnikov in količine podatkov, potrebnih za obdelavo, povečuje tudi programska oprema in procesi, ki jo podpirajo.

Kaj smo naredili

BIGBANG=Orchestrate. Digitalize. Transform

Projekt

 

Osnovni namen projekta je slediti pomembnejšim trendom digitalne družbe in ekonomije, predvsem pa stopiti na naslednjo stopnjo zagotavljanja vrhunske izkušnje kupca, ki bo s pomočjo konvergence digitalnih tehnologij povsem perosnalizirana in enotna ne glede na to, ali bo kupec v svojem popotovanju menjal virtualne in fizične kanale. To bo Big Bang pozicioniralo na trgu kot vodilnega trgovca.

Naložba je del ukrepov slovenskega načrta, ki se financira iz mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost – NextGenerationEU.

Solve-X partner - EU-NextGeneration
Solve-X partner - NOO

Kaj smo naredili

NEKAJ NAŠIH IZJEMNIH PROJEKTOV

Projekt “T-2 pametna mesta 4.0”

Projekt

Razvoj naslednje generacije platforme T-2 pametna mesta za digitalno preobrazbo mestnih storitev, pametno interakcijo z občani in brezogljično družbo.

Razvoj novih digitalnih rešitev, ki bodo prispevale k tehnološki krepitvi in digitalni preobrazbi konzorcijskih partnerjev in njihovih poslovnih funkcij. Skozi projekt se bo spodbujalo odprto inoviranje in krepile digitalne kompetence zaposlenih. Namen projekta je vplivati na dvig in rast produktivnosti, optimizacijo in znižanje stroškov izvajanja storitev ter poslovanja in na večjo konkurenčnost in bolj odprt trg ter večje možnosti komercializacije inovativnih rešitev.

Naložba je del ukrepov slovenskega načrta, ki se financira iz mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost.

Solve-X partner - EU-NextGeneration
Solve-X partner - NOO

Kaj smo naredili

NEKAJ NAŠIH IZJEMNIH PROJEKTOV

Projekt SCFDB

Projekt

Projekt SCFDB se odvija na področju razvoja in trženja v okviru razvoja platforme za pametna mesta (Smart City). Projekt bo doprinesel k razširitvi portfelja aplikacij povezanih s platformo in tako obogatil razvojni del platforme.

Spirit | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS | Evropski sklad v regionalni razvoj

Skladno z novo trajnostno strategijo podjetja želimo s projektom SCFDB podjetju zagotoviti vstop v povsem nove globalne verige vrednosti, nova globalna in lokalna partnerstva ter preiti k bolj trajnostnemu, razvojno usmerjenemu prodajnemu portfelju

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

https://www.spiritslovenia.si/

Solve-X partner - Spirit
Solve-X partner - MGRT
Solve-X partner - EKP

Kaj smo naredili

NEKAJ NAŠIH IZJEMNIH PROJEKTOV

PLATFORMA ZA PAMETNO MESTO

Spletna in mobilna aplikacija

Platformo smo zgradili s povezavo napredne senzorike IoT, sistema za souporabo vozil ter platforme za povezanost občana. Odprta je za integracijo rešitev tretjih oseb.

T2 | Telekom

IoT platforma Smart Cities pomeni tako izgradnjo telekomunikacijske infrastrukture, njeno upravljanje ter ustvarjanje podatkovnega jezera, iz katerega črpamo podatke, ki so stalno na voljo v varnem oblačnem sistemu. Ena ključnih funkcij pametnega mesta je integracija pametne IoT senzorike, s katero lažje upravljamo z zasedenostjo parkirišč, električnih polnilnic, javno razsvetljavo ali kakovostjo zraka. Mi smo jo nadgradili s centraliziranim upravljanjem ter uporabno obdelavo podatkov.

Preko enotnega uporabniškega vmesnika je možno ustvarjanje anket, dogodkov, novic, spremljanje prometa, zasedenosti parkirišč ali senzorjev za kakovost zraka. Namen platforme Smart Cities je avtomatizirano komuniciranje skupnosti z občani preko mobilne aplikacije. Ta v realnem času uporabniku prikazuje informacije o dogajanju in morebitnih težavah v skupnosti.

Kaj smo naredili

NEKAJ NAŠIH IZJEMNIH PROJEKTOV

TRŽNO RAZISKOVALNA PLATFORMA – WARPIT

Spletna in mobilna aplikacija

Warp-it je modularna aplikacija za spletno raziskovanje in zbiranje kakršnih koli podatkov, z osebnim intervjujem ali samo-intervjujem.

Uniqa | Gallup | Imas | Vocare

Ponuja hitro in enostavno oblikovanje vprašalnika z možnostjo uporabe vnaprej določene oblike ali izdelave vprašalnika po meri. Programska oprema podpira vse vrste spletnih anket (CATI, CAPI, CAWI, spletne CAPI) na različnih platformah. Omogoča oblikovanje vprašalnikov s tisočimi raziskovalnimi spremenljivkami, kot tudi za velike vzorce, kar omogoča profesionalno raziskovanje najzahtevnejših uporabnikov. Vključuje vnos, oblikovanje, sprotno sledenje doseganju zastavljenega vzorca in sprotni pregled osnovnih statističnih podatkov.

Odlikuje ga oblikovanje panela (seznam udeležencev) z možnostmi spremljanja, nagrajevanja in urejanja panelistov. Ponuja tudi različne možnosti poročanja o rezultatih raziskav. Je varna in zanesljiva programska oprema, ki jo podpirajo najzahtevnejši varnostni protokoli, medtem ko številni komplementarni moduli omogočajo visoko prilagodljivost potrebam uporabnikov.

Kaj smo naredili

NEKAJ NAŠIH IZJEMNIH PROJEKTOV

DIGITALIZACIJA ZAVAROVALNIŠKIH PROCESOV

Spletne in mobilne aplikacije

Sodelovali smo pri načrtovanju ter izvedbi digitalizacije poslovnih procesov, s ciljem uvesti brezpapirno poslovanje ter elektronski podpis, tako za zaposlene v poslovalnicah, agente na terenu, kot tudi stranke, ki koristijo storitve preko spletne strani.

SAVA

Tekom sodelovanja smo razvili sistem za pripravo, vzdrževanje in integracijo dinamičnih spletnih obrazcev z možnostjo spreminjanja vsebine brez programiranja. Obrazci so popolnoma prilagodljivi velikosti naprave, na kateri so prikazani, integrirani pa so v uporabniške vmesnike obstoječih aplikacij za zavarovalne agente, uporabljajo pa se tudi pri prijavi škod v bankah ter cenilnih mestih zavarovalnice. Izpolnjene obrazce, pretvorjene v PDF obliko lahko uporabniki prav tako podpišejo na podpisnih tablicah zavarovalnice. Tekom sodelovanja smo razvili sistem za pripravo, vzdrževanje in integracijo dinamičnih spletnih obrazcev z možnostjo spreminjanja vsebine brez programiranja.

Obrazci so popolnoma prilagodljivi velikosti naprave, na kateri so prikazani, integrirani pa so v uporabniške vmesnike obstoječih aplikacij za zavarovalne agente, uporabljajo pa se tudi pri prijavi škod v bankah ter cenilnih mestih zavarovalnice.

Kaj smo naredili

NEKAJ NAŠIH IZJEMNIH PROJEKTOV

NADZORNE PLOŠČE

Spletna aplikacija in statistična obdelava podatkov

V tesnem sodelovanju z naročniki smo razvili uporabnikom prilagojeno orodje za gradnjo nadzornih plošč, ki omogočajo agregiran ogled podatkov, skrčen na velikost zaslona ali razpršen med več zasloni. Orodje nudi hiter, jasen in osredotočen vpogled v za podjetje pomembne zbrane podatke.

UNIQA | GALLUP

Interaktivni elementi vmesnika omogočajo prehode med različnimi časovnimi obdobji.

Filtriranje nad podatki in možnost preseka po kategorijah pa nudi dodaten interaktivni vpogled v agregirane podatke. Z izdelavo lastnih vizualizacij je razlaga podatkov za sprejemanje odločitev enostavnejša in bolj pregledna.

Poseben poudarek pri razvoju smo namenili avtomatiziranemu vpogledu v ključne kazalnike uspešnosti. Vire podatkov je mogoče združiti, razširiti fokus in s tem pridobiti jasnejšo sliko digitalnega okolja podjetja.

Kaj smo naredili

NEKAJ NAŠIH IZJEMNIH PROJEKTOV

HR ASISTENT

Spletna aplikacija

Z razvitimi moduli za merjenje kompetenc, postavljanja ciljev, izvedbe izobraževanj in 360 vpogledom v zaposlenega, aplikacija omogoča individualno spremljanje zaposlenega kot tudi njegovega povezovanja v zgodbo podjetja.

Sava | Avto Krka | Pomgrad

V sodelovanju z več slovenskimi podjetji smo pristopili k razvoju aplikacije, ki se fokusira na zaposlene, kulturo podjetja, poudarja kakovost, povečuje zmogljivost in pomaga pri osebnem razvoju vsakega posameznika v podjetju. Kompetence kot skupek lastnosti in spretnosti, kjer z njihovim vrednotenjem na nivoju podjetja ali posameznika izboljšujemo učinkovitost in uspešnost dela, se znotraj aplikacije merijo v avtomatiziranem ponavljajočem se procesu.

Modeli kompetenc in ciljev pomagajo, da podjetje svoje pobude prilagodi svoji splošni poslovni strategiji. Z uskladitvijo kompetenc s poslovnimi strategijami lahko organizacija bolje zaposluje in izbira zaposlene. Dobro postavljeni modeli pa pomagajo pri vodenju uspešnosti, načrtovanju nasledstva in razvoju kariere.

Kaj smo naredili

NEKAJ NAŠIH IZJEMNIH PROJEKTOV

AVTOMATIZACIJA TRŽENJA

Spletna aplikacija

Program za avtomatizacijo trženja tržnim oddelkom pomaga avtomatizirati ponavljajoče se in dolgotrajne naloge, ki so del vodenja kampanj preko e-pošte, družabnih omrežij ter številna druga opravila na spletnih mestih.

T2 | Uniqa | Zavarovalnica Triglav

Dobro zasnovana kampanja je lahko uspešna le z ustrezno načrtovanimi dejavnostmi marketinške avtomatizacije. Zato smo naš program za marketinško avtomatizacijo razvili z mislijo na naše naročnike, da jim izboljšamo povezovanje s svojimi strankami ter povečamo učinkovitost za hitrejšo rast prihodkov.

Naša skalabilna platforma, omogoča avtomatizirati tržno in prodajno sodelovanje. Z njo naši naročniki pridobivajo nove stranke, sklepajo več poslov in bolje merijo svoje tržne uspehe.

Za večji uspeh smo se osredotočili na:

 • Analitiko za merjenje uspešnosti in vračila investicije
 • Multivariatno testiranje
 • Segmentacijo kampanj
 • Avtomatizacijo trženja po e-pošti / SMS / Whatsapp

Kaj smo naredili

NEKAJ NAŠIH IZJEMNIH PROJEKTOV

 

Stranke ki nam zaupajo.

Solve-X partner - T-2 telekomunikacije Solve-X partner - T-2 telekomunikacije
Solve-X partner - Telekom Slovenije Solve-X partner - Telekom Slovenije
Solve-X partner - Sava zavarovalnica Solve-X partner - Sava zavarovalnica
Solve-X partner - Uniqa Group Solve-X partner - Uniqa Group
Solve-X partner - Univerza v Mariboru Solve-X partner - Univerza v Mariboru
Solve-X partner - IMAS International Solve-X partner - IMAS International
Solve-X partner - Zavarovalnica Triglav Solve-X partner - Zavarovalnica Triglav
Solve-X partner - Big Bang UAU Solve-X partner - Big Bang UAU
Solve-X partner - Gallup International Solve-X partner - Gallup International
Solve-X partner - Erste Group Bank AG Solve-X partner - Erste Group Bank AG
Solve-X partner - Gallup Institut Solve-X partner - Gallup Institut
Solve-X partner - Avto Krka Solve-X partner - Avto Krka
Solve-X partner - Spirit Solve-X partner - Spirit
Solve-X partner - EKP Solve-X partner - EKP
Solve-X partner - MGRT Solve-X partner - MGRT

Kdo smo

SPECIALISTI ZA RAZVOJ
PROGRAMSKE OPREME 

Naš cilj ni zgolj zadovoljiti potrebe naših naročnikov,
temveč preseči njihova pričakovanja in spremeniti
vsakega naročnika v zvesto stranko.

Solve-X ekipo sestavljajo starejši, izkušeni IT vodje ter mladi, drzni razvijalci. Na podlagi izkušenj in svežih, inovativnih idej, želimo vsak nov projekt prilagoditi popolnoma lastnostim stranke.

Ponujamo celostno IT podporo za doseganje vseh poslovnih ciljev – ali je to gostovanje in vzdrževanje strežnikov, razvoj in podporo CRM sistemov, razvoj vrhunskih aplikacij, izdelavo predstavitvene spletne strani, spletne trgovine ali celostne grafične podobe podjetja.

Vedno zagotavljamo najvišjo raven varnosti in zadnje razpoložljive spletne tehnologije. Naše vrhunske rešitve podpirajo zbiranje podatkov, organizacijo in upravljanje s strankami ter delo z velikimi bazami podatkov.

28

LET
IZKUŠENJ

39

ZAPOSLENIH
STROKOVNJAKOV

100+

SREČNIH
STRANK

500+

KONČANIH
PROJEKTOV

I.

temeljito načrtovanje
in raziskovanje

Strateško planiranje podjetja - Solviks d.o.o

II.

visoko kvalitetno
programiranje in testiranje

Avtomatizacija poslovne inteligence - Solviks d.o.o

III.

kreativna in odzivna
implementacija

Spletni razvoj programske opreme podjetja - Solviks d.o.o

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Soglašam z obdelavo osebnih podatkov, ki sem jih posredoval/a upravljavcu Solviks, programske rešitve in poslovno svetovanje, d.o.o., (Počehova 59i, 2000 Maribor, Slovenija, e-mail: info@solve-x.net) na tej spletni strani. 

Zavedam se in soglašam, da se osebni podatki, ki sem jih posredoval/a obdelujejo za namen:

 • trženja produktov in storitev;
 • pošiljanja informacij glede produktov, storitev in drugih dejavnosti.

Osebni podatki, ki jih Solviks obdeluje so ime in priimek ter elektronska pošta.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je privolitev posameznika po določbi točke (a)  prvega odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27.aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju GDPR).

Zavedam se, da bodo osebni podatki, ki sem jih posredoval/a Solviksu, obdelani v obsegu, ki je potreben za dosego zgoraj navedenih namenov.

Izjavljam tudi, da sem bil/a obveščen/a o pravicah glede varstva osebnih podatkov. To so:

 • pravica, da lahko kadarkoli prekličem soglasje za obdelavo osebnih podatkov in zahtevam izbris osebnih podatkov (7. člen in 17. člen GDPR);
 • pravica do informacij – pravica do informacije ali se obdelujejo moji osebni podatki (13. člen GDPR);
 • pravica do dostopa do osebnih podatkov – pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki (15. Člen GDPR);
 • pravica, da se nepopolni, netočni ali nepravilni osebni podatki izbrišejo  (16. člen GDPR);
 • pravica, da se izbrišejo osebni podatki, ko niso več potrebni ali je njihova obdelava nezakonita (17. člen GDPR);
 • pravica, da lahko ugovarjam obdelavi osebnih podatkov za namene trženja ali iz razlogov, povezanih z mojim osebnim položajem (21. člen GDPR) ;
 • pravica, da v posebnih primerih zahtevam omejitev obdelave svojih osebnih podatkov (18. člen GDPR);
 • pravica prejeti svoje osebne podatke v strojno berljivi obliki in jih poslati drugemu upravljavcu (20. Člen GDPR);
 • pravica zahtevati, da odločitve, ki temeljijo na avtomatizirani obdelavi in so povezane z mano ali znatno vplivajo name ter temeljijo na mojih osebnih podatkih, sprejemajo fizične osebe in ne zgolj računalniki (22. Člen GDPR). V tem primeru imam tudi pravico do izražanja lastnega stališča in izpodbijanja odločitve.

Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si)

Vse zahteve za varstvo osebnih podatkov in vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov lahko pošljete po elektronski pošti na naslov: vesna.brlic@solve-x.net ali info@solve-x.net.

Izjavljam, da sem to soglasje natančno prebral/a in se prostovoljno in nedvoumno strinjam z vsem navedenim. 

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate.